1. กลุ่ม ปตท. และบริษัทในเครือ 10 บริษัท
 
       2. กลุ่ม SCG และบริษัทในเครือ
 
       3. Toyota
 
       4. TPI
 
       5. Bayer
 
*** นอกจากนี้ยังมีลูกค้าที่ นิคมมาบตาพุด, นิคมอีสเทิร์น ซีบอร์ด, นิคม RIL, นิคมโรจนะ, นิคมปิ่นทอง, นิคมสยามอีสเทิร์น, นิคมเหมราช และ นิคมอมตะ รวมแล้วกว่า 30 บริษัท