1. เลื่อย : คัดเลือกไม้ที่มีแต่ความแข็งแรง และมีการดูดตะปูที่ดี ในการเลื่อย และนำมาเลื่อยตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

 

2. อัดน้ำยา : อัดน้ำยาตามมาตรฐาน มอก. ด้วยแรงดัน 200 psi เป็นเวลา 60 นาที มีการตรวจปริมาณน้ำยาทุก Lot เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำยา Boron ได้เข้าไปอยู่ในเนื้อไม้ตามมาตรฐาน ตัดปัญหาเรื่องมอด และแมลงทำลายเนื้อไม้

 

3. อบแห้ง : ทำการอบไม้ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7-14 วันเพื่อให้ไม้มีความชื้นต่ำกว่า 15% ตัดปัญหาเรื่องเชื้อราทำลายเนื้อไม้

 

4. QC น้ำยา : ใช้ circumin ในการตรวจสอบว่า น้ำยาอัดเข้าเนื้อไม้หรือไม่ ถ้าขึ้นสีแดงแสดงว่าผ่าน ถ้าขึ้นสีเหลือง Reject

 

5. QC ความชื้น : ใช้เครื่องวัดความชื้นถ้ามีความชื้นเกิน 15% Reject

 

6. ประกอบตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

 

7. QC พาเลท ครั้งสุดท้าย ตามมาตรฐาน ISO9001:2008

 

8. IPPC (Heat Treatment) 56 องศาที่แกนกลางไม้ 30 นาที ตามข้อกำหนดของกรมวิชาการเกษตร

 

9. จัดส่งสินค้า 365 วัน 24 ชม.