พาเลท 2 ทาง

 

พาเลทตีทึบ

 

พาเลทขาเว้า

 

พาเลท 4 ทาง

 

Cover

 

ออกแบบพาเลทตามน้ำหนัก-ขนาดที่ต้องการ

 

ลัง

 

ไม้ท่อนยางพารา

 

ไม้ท่อนเบญจพรรณ

 

ไม้สน

 

พาเลทมือสอง

 

ไม้อัด