บริษัท ดับเบิลยูทีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 

2530 - เริ่มประกอบกิจการโรงเลื่อยไม้ยางพารา และเฟอร์นิเจอร์ไม้ส่งออก

2534 - ทำพาเลทไม้เป็นเจ้าแรกของจังหวัดระยองเพื่อส่งให้กับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ 
           TPI ด้วยมาตรฐานการอัดน้ำยา และอบแห้ง เช่นเดียวกับ มาตรฐานการผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่งออก

2546 - ขยายกำลังการผลิตพาเลท 100% บนพื่นที่กว่า 15 ไร่ เพื่อรองรับการขยายตัวของการส่งออก

2547 -
ได้รับการรับรองมาตรฐาน IPPC , ISPM 15 จากกรมวิชาการเกษตร

2549 - ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000

2550 - ได้รับการรับรองมาตรฐาน Rohs

2553 - ขยายกิจการรับ pack ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก

2556 - ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และเราขยายกำลังการผลิตพาเลทเพิ่มอีก 30%
            ซึ่งสามารถผลิตพาเลทได้ 80,000 ชุด / เดือน