บริษัท ดับเบิลยูทีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
WTC CORPORATION CO.,LTD

1 ซ.รุ่งเรือง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร 038-611456, 038-808371-2
โทรสาร 038-612617

Sales Inquiries 
admin@wtcpallet.com

 

 

 


บริการ packing container

  • pack เครื่องจักรส่งออก เช่น โมลขนาดใหญ่ เครื่องจักรในอุตสาหกรรม
  • Pack product ส่งออก เช่น ลวดเหล็ก ,คอยล์และผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเหล็ก,
    อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และเม็ด